HUNTSMAN LAW*

112 – 99 Chapel Street
Nanaimo, BC V9R 5H3

Tel: 778-441-2888 / Fax: 778-441-2889

huntsman@huntsmanlaw.ca

Have A Question?

Please contact Timothy J. Huntsman** or  Noah J. Ross*** for a free 15 minute consultation:

Timothy J. Huntsman**
Tel: 778-441-2888
huntsman@huntsmanlaw.ca

Noah J. Ross***
Tel: 778-441-2888
ross@huntsmanlaw.ca

*Denotes An Association of Law Corporations
**Denotes Timothy J. Huntsman Law Corporation
***Denotes Noah J. Ross Law Corporation